Choice language:
Service map
Międzykulturowe treningi kadry kierowniczej firm (coaching)


Windham Loopesko prowadzi treningi (coaching) dla wyższej kadry kierowniczej działającej w złożonych sytuacjach wielokulturowych.

Treningi z międzykulturowego coachingu Mr. Loopesko prowadzi dla dyrektorów fabryk wchodzących w skład wielonarodowych przedsiębiorstw lub dla innych ważnych stanowisk kierowniczych. Mr. Loopesko szkoli wyższą kadrę kierowniczą, aby dać jej zewnętrzne, niezależne wskazówki do dalszej pracy z kolegami, osobami zarządzającymi pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych oraz podwładnymi. Zazwyczaj Mr. Loopesko spotyka się nie tylko z władzą wykonawczą, ale również z pracownikami i ich bezpośrednimi przełożonymi, po to aby zrozumieć kontekst, w którym władza wykonawcza działa i aby zebrane spostrzeżenia dotyczące stosunków pracy w zakładzie przekazać zarządowi.

Mr. Loopesko świadczy usługi Coachingu zarówno na miejscu (w czasie swych częstych podróży do Europy), jak również poprzez okresowe telekonferencje. W obu przypadkach przełożeni otrzymują okresowo szczegółowe pisemne raporty.

Mr. Loopesko najczęściej prowadzi usługi coachingu w Polsce i w Czechach. W obu przypadkach, kierownictwo firm złożne lokalnych obywateli, podlega zachodnioeuropejskiemu menedżerowi a zarządzane firmy wchodzą w skład amerykańskiej grupy produkcyjnej.
Obie grupy wyraziły ogromną satysfakcję z treningów przeprowadzonych przez pana Loopesko i pozostawją w kontakcie z nim rok po zakończeniu szkolenia.