Choice language:
Działalność

WELA współpracuje z ponad 200 firmami w tworzeniu realcji między Europą Zachodnią (zwłaszcza Francją) i Stanami Zjednoczonymi od 1983 roku.

Wśród usług oferowanych przez WELA są:

√  Tworzenie spółek handlowych. Usługa ta jest podstawą naszej działalności. Uruchomiliśmy
    szereg wspólnych przedsięwzięć, umów licencyjnych, umów dystrybucyjnych, porozumień o
    reprezentacji i umów deweloperskich. Dostępna jest lista konkretnych, zakończonych
    transakcji naszych klientów.

√  Badania rynku. Mamy wykonać szereg zadań badawczych, w tym:
        -  Badanie rynku
        -  Plany pozycjonowania
        -  Biznes plany
    Próbki udostępniamy na życzenie. Listę naszych projektów badawczych, zobacz na liście
     transakcji.

√  Pokonywanie barier administracyjnych i uzyskanie niezbędnych certyfikatów. Wspieramy
    wielu naszych klientów w spełnianiu wymogów administracyjnych, w tym:
    -  510 (k) zgłoszenie US Food & Drug Administration dla francuskiego producenta wyrobów
       medycznych
    - Uzyskanie licencji wykonawcy w stanie Kalifornia dla francuskiego producenta i instalatora
       zbiorników ze stali nierdzewnej
    - Licencji CALTRANS niezbędnych do transportu dźwigów budowlanych autostradami stanu
       Kalifornia dla francusko/amerykańskiej spółki joint venture
    - Uzyskanie różnych amerykańskich dokumentów imigracyjnych dla cudzoziemców.

√  Organizacja imprez. Zorganizowaliśmy dwie duże konferencje technologiczne w Stanach
    Zjednoczonych dla francuskiej agencji rządowej ANVAR ("Krajowa Agencja Wspierania
    Innowacji") oraz liczne seminaria i misje handlowe z polskim konsulatem (Waszyngton i Los
    Angeles).

√  Targi. Pełniliśmy funkcję przedstawicielską zarówno amerykańskich jak i europejskich firm na
    zagranicznych targach i wystawach - zarówno na stoiskach jak i poza nimi.

√  Planowanie podróży. Oferujemy "usługi pod klucz" w organizowaniu i towarzyszymy naszym
    klientom podczas wyjazdów i spotkań, podczas spotkań potencjalnych partnerów, klientów,
    konkurentów, naukowców i przedstawicieli rządu właściwego sektora godpodarki.

√  Wystąpienia publiczne i edukacja. Przygotowywaliśmy prezentacje i prowadziliśmy kursy dla
    profesjonalistów oraz wykłady na uczelniach w USA, Francji, Peru i w Polsce. Skrót treści
    dostępnych kursów oraz ich wykaz zobacz w zakładce Edukacja,
Service map