Choice language:
Service map
Możliwości outsourcingowe.

Jakie produkty i usługi mogą być "outsourcingowane" ? 

Teoretycznie wszelkie usługi, które nie mają zasadniczo lokalnego charakteru (na przykład usługi kelnerskie czy osoby do opieki) jak również wszelkie działania produkcyjne stanowią potencjalne możliwości outsourcingowe. Niemniej jednak niektóre produkty i usługi wydają się szczególnie stosowne do outsourcingu w Polsce. Wśród produktów, które widzimy jako szczególnie nadające się do outsourcingu w Polsce są :

√ Produkty lub usługi wymagające znacznej liczby pracowników i kórych produkcja jest trudna do zautomatyzowania
√ Ciężkie lub sporych rozmiarów produkty, których transport jest znaczącym czynnikiem
√ Produkty których produkcja wymaga sporych rozmiarowo fabryk
√ Produkty często transportowane lub podlegające produkcji ciągłej


Do usług, które najbardziej nadają się do outsourcingu w Polsce należą :

√ Usługi związane z technologią informacji (IT)
√ Usługi związane z prowadzeniem biura ("back office") lub powtarzające się regularnie transakcje
√ Usługi, których rezultat może być przesłany elektronicznie (na przykład badania)
√ Usługi, które nie są zasadniczo związane z czasem wykonania i nie wymagają natychmiastowego wykonania.


Czy zlecanie outsourcingu w Indiach lub w Chinach nie wychodzi taniej?

Jeżeli Państwa wyłącznym kryterium jest cena, to rzeczywiście inne kraje lub części świata (takie jak Indie, Chiny, Meksyk, Bangladesz czy Afryka) są atrakcyjniejsze.
Niemniej jednak Polska posiada szereg istotnych zalet w porównaniu z tymi krajami:

√ Polska posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników, o zachodnim lub prawie zachodnim stopniu produkcyjności
√ Polscy pracownicy posiadają zdumiewającą etykę pracy (szczególnie uznawaną i cenioną w Europie)
√ Przepisy prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej weszły w życie dzięki, między innymi, wejściu Polski do Unii Europejskiej i przyjęciem przez Polskę acquis communautaire (procedury i regulacje prawne Unii Europejskiej)
√ Polska korzysta z geograficznej bliskości z najważniejszymi zachodnimi, centralnymi i wschodnimi rynkami europejskimi
√ Dzięki niedawnemu wejściu do Unii Europejskiej, Polska posiada dostęp do pozostałych rynków unijnych bez opłat celnych czy innych barier, które mogą napotkać towary z "trzeciego świata"
√ Polska przedstawia rodzący się krajowy rynek 39 milionowej popoluacji o wciąż wzrastającym odsetku konsumetów należących do klasy średniej
√ Polska posiada dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego, gdzie szkolą się przyszli pracownicy
√ Bezrobocie w Polsce jest akutalnie wysokie (13% w sierpniu 2013 r.), co zapewnia szybkie znalezienie chętnych do podjęcia pracy
√ Dzięki znacznie krótszym odległościom i ogólnie doskonale rozwinętemu systemowi transportu, zachodni bizensmeni mogą odwiedzać i dokonać przeglądu zakładów wykonujących dla nich usługi outsourcingowe w ciągu jednego dnia lub z góra jednym noclegiem na miejscu.


Jaka jest reputacja polskiej produkcji i usług w krajach sąsiadujących?

Reputacja Polski i dóbr wyprodukowanych w Polsce przeszła ogrom zmian od czasów "Polish jokes" z lat 70-tych i 80-tych. Być może największym czynnikiem tej zmiany są miliony młodych Polaków, którzy po upadku komunizmu wyjechali do pracy w Europie Zachodniej. Ich doskonała etyka pracy i jakość - i fakt, że często musieli konkurować z pracownikami lokalnymi - doprowadziły do zmiany wizerunku Polski z zaścianka do poważnego konkurenta i po raz pierwszy w najnowszej historii stała się ona mocnym liderem regionu. Sąsiedzi Polski widzą w niej  zachodnią europejską jakość przy utrzymaniu znacznie niższych cen.