Choice language:
Service map
Rynek polski - ogólnie:

Dlaczego powinniśmy interesować się Polską ?

Polska oferuje najlepsze możliwości dla rozwoju biznesu w "zachodnim" stylu w ciągu najbliższych 20 lat z wielu powodów:
W Polsce mieszka prawie 40 milionów ludzi - czterokrotnie więcej niż w Czechach, czy na Węgrzech oraz więcej niż we wszystkich dziewięciu innych nowych krajach członkowskich, które dołączyły do UE w 2004 roku. 
Polskie stawki płacowe stanowią obecnie 25-50% zachodnich - przy poziomie wydajności zbliżonej do standardów zachodnich.
Europejski "środek ciężkości" przesuwa się na wschód, a Polska jest położona centralnie w stosunku do środkowej, wschodniej i zachodniej Europy.
  Polska, kulturowo katolicka (praktycznie bez mniejszości etnicznych), jest najbardziej "zachodnia" z krajów słowiańskich.
Polscy pracownicy mają doskonały poziom umiejętności i wyszkolenia i znani są w całej Europie jako wyjątkowo twardzi pracownicy.
Polska jest jednym z najbardziej pro-amerykańskich krajów na świecie, Polacy kochają amerykańskie produkty i "amerykański styl życia".
Polska jest jednym europejskim krajem, który miał 22 lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego - w tym również w latach 2008-2009 w okresie wielkiej recesji.

Jak wejście Polski do Unii Europejskiej zmieni sytuację w Polsce?

Wejście Polski 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej było ważnym krokiem w długim procesie dostosowania polskiego biznesu i praktyk administracyjnych do zachodnich poziomów. Najważniejsze z nich to:

Większa polityczna i ekonomiczna stabilizacja.
Lepsze zabezpieczenia administracyjne, takie jak prawa własności intelektualnej
Duży napływ funduszy strukturalnych i innych europejskich pieniądze unijnych.

Dla zachodnich firm, spełniających polskie normy techniczne i administracyjne oznacza to, iż zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE, wzajemnego uznawania norm, można sprzedawać produkty lub usługi w każdym z pozostałych 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Czy Polska otrząsnęła się z komunizmu?

Globalnie, tak. Polacy mają postawę "Bright Morning" i postrzegają obecną sytuację jako historyczną okazję, są pewni, że ich kraj nigdy więcej nie trafi pod obcą dominacją; szczególnoście w sektorze przedsiębiorstw można znaleźć energię i entuzjazm, której często brak w Europie Zachodniej. Od czasu do czasu (szczególnie w kontaktach z sektorem publicznym) można jednak spotkać się z postawami i typami zachowań biurokratycznymi lub "non-business-friendly" tak charakterystycznymi dla epoki komunizmu.

Jakie produkty i usługi mają najlepsze szanse sprzedaży w Polsce?

Po długim okresie szarego komunizmu, Polacy potrzebują bardzo wielu rzeczy. Są zapalonymi konsumentami, a kraj rozwija się i posiada coraz więcej klasy średniej. Co więcej, Unia Europejska i inne fundusze publiczne są wykorzystywane, co widać po wielu realizowanych i zrealizowanych projektach infrastrukturalnych i modernizacyjnych.

Niektóre obszary, które mamy zidentyfikowane jako szczególnie atrakcyjne:
Produkty i usługi związane z poprawą infrastruktury (gdzie wydawane są ogromne sumy pochodzące z programów unijnych). Największe wydatki obejmują sieci drogowe i kolejowe, oczyszczanie ścieków, usługi komunalne, projekty rozwoju regionalnego oraz projekty związane z tworzeniem miejsc pracy.
Produkty mające na celu pomoc w restrukturyzacji rolnictwa; w Polsce 18% ludności związana jest z rolnictwem; średnia na Zachodzie wynosi 2-3%.
  Produkty i usługi związane z rozrywką i wypoczynkiem; za czasów komunizmu zawsze brakowało woli politycznej aby przeznaczać pieniądze na masowy sport i rozrywkę a Polacy szukają sposobów ciekawego i wesołego spędzenia wolnego czasu.
Niegabarytowy produkty, które mają wysokie koszty transportu (centralne położenie Polski można wykorzystać jako dogodny punkt do ich produkcji, montażu i serwisu).
Produkty i usługi zapewniające Polakom styl życia średniej klasy, a to oznacza dostęp do szerokiego asortymentu wyrobów i usług.
Wyrafinowane, nowoczesne technologie - Polacy kochają nowinki techniczne oraz najnowsze produkty i usługi, nie są przywiązani do starych produktów, usług czy sposobów działania.

Co z konsumpcją alkoholu?

Być może najsilniejszą zmianą w Polsce od okresu komunizmu jest stosunek do i spożycie alkoholu. Choć Polacy od wieków byli znani ze spożycia alkoholu, nowoczesny Polak pracuje zbyt ciężko by pić jak jego ojcowie. Dopuszczalne stężenie alkoholu podczas jazdy samochodem to ¼ normy jaka obowiązuje w USA i jest ona ściśle przestrzegane - Polacy, czego  doświadczyliśmy, gdy prowadzą pojazdy nie piją żadnych napojów alkoholowych. Przez ponad 50 wyjazdów do Polski, nie widzieliśmy, w kontekście biznesowym, ani jednego pijanego Polaka (oraz prawie żadnego w kontekście społecznym).

Czy występuje problem z korupcją?

W przeciągu dziesięciu lat częstych wizyt w Polsce, od 1999 roku, napotkaliśmy tylko jedną osobę proponującą korupcję (w 2002 r.), mimo iż, przeprowadziliśmy w tym czasie dosłownie setki rozmów biznesowych. Historie korupcyjne pojawiają się czasami w mediach, ale występują  one zazwyczaj w kontekście wyroku sądowego. Niektóre sektory (np. paliwowy) mają podobno mafijne powiązania, ale co do zasady, napotkaliśmy w Polsce nie większy wpływ korupcji niż w innych (zachodnich) krajach europejskich.