Choice language:
Wykaz nauczanych przemiotów:


Stowarzyszenie Biegłych Księgowych stanu Colorado (1992-94)

Wprowadzenie do Unii Europejskiej
Wprowadzenie do eksportu

World Trade Center w Dnever (1998)

ISO 9000

L’Institut Scientifique et Technique des Ingénieurs de Lyon (France, 2004-7), Universidad Catolica de San Pablo (Arequipa, Peru, 2007)

Jak rozpocząć biznes
Jak eksportować do Stanów Zjednoczonych

Uniwersytet Stanu Kolorado w Denver (2011-i obecnie)

    Studenci:

Perspektywy globalne
Środowisko biznesu międzynarodowego
Międzynarodowe operacje biznesowe

    Absolwenci:

Aspekty prawne biznesu międzynarodowego (to samo na Politechnice Gdańskiej)
Straregia biznesu międzynarodowego
Service map