Choice language:
Wykaz dostępnych wykładów

Na życzenie udostępniam kopie wykładów któych krótkie opisy zamieszczone są poniżej. Niektóre tematy są poruszane na więcej niż jednym wykładzie.


1.  KULTURA I BIZNES

A. Wykład omawia różnice kulturowe występujące w biznesie między USA i Europą. Rrozpoczyna się od analizy przyczyn wielkiej ignorancji przeciętnego Amerykanina w stosunku do ludzi i kultur spoza Stanów. W USA wśrod ludzi biznesu nadal przeważa pewien stereotyp europejskiego biznesmana - pytanie jak go pokonać. Amerykanie bowiem patrzą na świat biznesu z punktu widzenia dawnego imigranta i tzw. ducha pionierskiego. Dalej na wykładzie omawiam pewne specyficzne różnice w sposobach w jaki Amerykanie robią interesy w porównaniu z Europejczykami - pojęcie czasu, amerykańskie podejście do relacji, znaczenie sportu i zespołów, oraz podział pomiędzy życiem w pracy i życiem poza pracą. W konkluzji przez przegląd kilku specyficznych zachowań, pokazuję gdzie popełniane są błędy prowadzące często do utraty możliwości odniesienia sukcesu w biznesie.

B. Rola kultury w międzynarodowym biznesie - a kwestie kulturowe u Amerykanów. Wykład ten stanowi wprowadzenie do kultury i jej roli w międzynarodowym biznesie. Definiuje kulturę w tym kontekście i pokazuje jej pewne charakterystyczne cechy. Przedstawia metaforę kultury jako góry lodowej. Pokazuje rolę języka i religii w kulturze i biznesie. Bada konkretne obszary różnic kulturowych między krajami - znaczenie kontekstu, akceptacja hierarchii, indywidualne vs zbiorowe podejmowania decyzji, akceptacja / odporności na zmiany, pojęcia czasu, znaczenie relacji, zaufanie vs brak zaufania, kultura i znaczenie posiłków biznesowych. Następnie przedstawia amerykański stereotyp - z reguły w biznesie - i jak go pokonać. Na zakończenie podaję kilka przykładów na temat sposobów, w jaki Amerykanie mogą czuć się bardziej komfortowo w środowisku wielokulturowym.


2.  ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU
 
A. Polityczny i prawny kontekst międzynarodowego biznesu. Wykład ten omawia różne rodzaje ryzyka politycznego w międzynarodowym biznesie i kroki, które można podjąć w celu ograniczenia tego ryzyka. Następnie rozważa otoczenie prawne biznesu międzynarodowego, omawiając kroki administracyjne niezbędne do podjęcia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej za granicą, prawo zachowań rynkowych, znaczenie prawa kraju pochodzenia, regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności za produkt, wybór prawa i spory w kwestii rozdzielczości. Na zakończenie omawiany jest przegląd prawa dotyczącego własności intelektualnej.

B. Ekonomiczne pespektywy międzynarodowego biznesu z punktu widzenia globalizacji. Wykład ten zawiera krótkie wprowadzenie do biznesu międzynarodowego w kontkeście XXI wieku. Większość wykładu obejmuje przegląd globalizacji - szczególnie z ekonomicznego punktu widzenia. Omówiono niektóre zmiany, jakie globalizacja wniosła do biznesu wpływając na sposób jego prowadzenia. Następnie, krótko przedstawia argumenty za globalizacją,  dłuższą prezentacją gospodarczych i społeczno-politycznych ocen krytycznych wobec globalizacji - i odpowiedź zwolenników globalizacji na te krytyki. Wykład kończy się krótkim omówieniem ruchu sprawiedliwego handlu (Fair Trade Movement)

C. Globalizacja - z perspektywy pozaekonomicznej. Wykład ten zawiera krótkie wprowadzenie do biznesu międzynarodowego w kontekście XXI wieku. Większość wykładu obejmuje przegląd globalizacji - szczególnie z punktu widzenia ekonomicznego. Następnie, krótko przedstawia argumenty za globalizacją,  dłuższą prezentacją gospodarczych i społeczno-politycznych ocen krytycznych wobec globalizacji - i odpowiedź zwolenników globalizacji na te krytyki. Wykład kończy się krótkim omówieniem ruchu sprawiedliwego handlu (Fair Trade Movement)

D. Wpływ polityki światowej na biznes. Wykład ten przedstawia krótki przegląd politycznych / ekonomicznych sytuacji w głównych regionach świata, w celu podkreślanie ich znaczenia dla biznesu w XXI wieku.

E. Unia Europejska - wprowadzenie. Wykład ten przedstawia wprowadzenie do Unii Europejskiej (UE). Rozpocznie się krótkim podsumowaniem tego, co sprawia, że UE ​​jest wyjątkowym, i ważnym partnerem dla amerykańskich obywateli i przedsiębiorców. Następnie przyjrzymy się historii UE, opowiemy o tym w jaki sposób UE rozszarzała się osiągając obecny poziom 27 krajów. Dalej, przedstawimy krótki opis głównych instytucji UE - Parlament, Rada Europy, Rada Unii Europejskiej, Komisje i Europejski Bank Centralny - a także zmian w tych instytucjach, jakie zaszły w związku z przyjęciem - w końcu - z Traktatu lisbońskiego. Krótko przeanalizujemy rodzaje prawodawstwa UE - często znacznie odbiegającego od prawodawstwa w krajach członkowskich. Przyjrzyjmy się niektórym z najważniejszych polityków UE - i kontrowersjom z nimi związanymi. Zakończę ten rozdział kursu dyskusją na niektóre z głównych problemów stojących przed Unią Europejską i pewnymi refleksjami na temat jej przyszłości.
Service map